ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและประกาศ / ประชาสัมพันธ์
# ชื่อบทความ
1
ป.โท ภาคพิเศษ รับภาคปลาย 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-22 13:15:04
2
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนคำตากล้า ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-15 14:51:21
3
ขอเชิญร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุในโครงการนนทรีอีสานสีทอง ประจำปี พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-15 11:57:10
4
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"  ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-14 14:34:52
5
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนสกลทวาปี  ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-14 14:26:45
6
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-13 11:09:46
7
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-08 15:48:45
8
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.อุเทนพัฒนา ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-06 09:56:18
9
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ฉบับ E-Book https://anyflip.com/ynxju/wibw/ ประชาสัมพันธ์ / 2023-09-05 16:19:09
10
พิธีไหว้ครู เชิดชูคณาจารย์ ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-31 14:43:52
11
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-31 11:06:04
12
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.อุดรพัฒนาการ ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-29 15:59:12
13
นิสิตแลกเปลี่ยนจากตุรกี  Mr. Ulaş  Toprak  Ünal นำเสนอผลการฝึกงาน ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-28 16:11:23
14
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-25 14:51:18
15
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-24 10:52:17
16
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.คำสร้อยพิทยาสรรค์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-23 09:05:14
17
ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-18 09:46:05
18
ขอเชิญส่งผลงานขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-18 08:14:30
19
ส่งจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ฉบับ E-Book ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-17 14:58:23
20
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-16 14:12:02
21
วันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มก.ฉกส. KU.CSC ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-16 09:19:50
22
กิจกรรมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-15 14:15:58
23
การนำเสนอผลการฝึกงานของ Kieu Phuong Thao : นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโครงการ IAESTE ประจำปี 2566  ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-11 15:24:57
24
12 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-11 09:54:07
25
วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-11 09:49:21
26
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-09 11:09:58
27
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ อ.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-08 09:17:33
28
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนธาตุพนม  ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-07 15:31:27
29
กิจกรรมฝึกทักษะนิสิตวิศวกรรมโยธา ณ วัดป่าบ้านตาด 4-5 ส.ค.2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-07 15:10:06
30
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-04 10:36:48
31
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา ประชาสัมพันธ์ / 2023-08-04 10:28:21
32
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์ / 2023-07-27 14:29:38
33
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเบาที่สุด การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ประชาสัมพันธ์ / 2023-07-27 13:39:29
34
การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการ มก. ประชาสัมพันธ์ / 2023-07-19 14:28:29
35
วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-07-19 14:27:42
36
รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2567 #แล้วพบกันเร็วๆ นี้ ประชาสัมพันธ์ / 2023-07-14 09:30:37
37
13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประชาสัมพันธ์ / 2023-07-13 10:44:21
38
4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประชาสัมพันธ์ / 2023-07-04 10:36:04
39
ผศ.ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-30 15:59:32
40
ผศ.วิทยา ศรีสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-30 15:58:57
41
แสดงความยินดี อ.ทวี จักรยานลู่วิ่ง ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-30 13:34:40
42
แสดงความยินดี อ.ทวี เครื่องใส่ปอกคอก้อนวัสดุเพาะเห็ด ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-30 13:27:19
43
Welcome to KUSE HOME ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-20 09:38:15
44
แนะแนวการศึกษา TCAS2567 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-20 09:24:44
45
ขอเชิญ บุคลากรร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-14 16:15:50
46
ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิศวกรรมโยธา ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-09 16:34:32
47
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ IT ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-09 16:31:47
48
ประชาสัมพันธ์ศูย์ พลังงาน ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-09 16:25:13
49
วันคล้ายวันครบรอบปีที่ 23 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-08 16:26:52
50
8 มิถุนายน 2566 ครบรอบ 23 ปี วันคล้ายวันสถาปนา 3คณะ และ 1 สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-08 11:01:23
51
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-06 09:06:17
52
รับสมัครนิสิตใหม่รอบที่ 4 วันที่ 30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66 ประชาสัมพันธ์ / 2023-06-02 14:10:21
53
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.ลักษณาวดี ทรายขาว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-30 10:30:51
54
รับรอบ 4 CS ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-29 15:07:57
55
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-23 09:15:14
56
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝายสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-12 14:06:10
57
รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-12 14:04:19
58
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 3 ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-08 10:44:58
59
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-01 14:45:53
60
คำสั่ง มก.ฉกส.ที่ 046/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน KU.CSC Camp 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-05-01 09:59:59
61
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ผศ.ดร.ประครอง วรกา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-04-25 12:01:31
62
ประกาศ คณะวว. มก.ฉกส. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอน สำหรับ ผุ้สอนที่เป็น อ.ประจำ คณะ วว. ประชาสัมพันธ์ / 2023-04-18 15:38:33
63
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-04-11 10:22:31
64
การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประชาสัมพันธ์ / 2023-04-04 11:25:15
65
เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันเจษฎา" ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์ / 2023-04-03 16:25:29
66
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๒ เม.ย.๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์ / 2023-04-03 16:16:02
67
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๘ พรรษา ประชาสัมพันธ์ / 2023-04-03 10:17:20
68
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-03-29 14:58:57
69
KUSE เข้าร่วมโครงการอธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากร มก.ฉกส. ประชาสัมพันธ์ / 2023-03-20 10:44:39
70
KUSE ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ร.ร. ภูซางใหญ่วิทยาคม ประชาสัมพันธ์ / 2023-03-13 15:40:00
71
[ Untitled ] ประชาสัมพันธ์ / 2023-03-13 11:43:58
72
จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2566 E-Book ประชาสัมพันธ์ / 2023-03-07 14:47:06
73
KUSE เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดงตาลสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-03-07 10:38:55
74
[ Untitled ] ประชาสัมพันธ์ / 2023-03-01 09:13:14
75
รับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและทดสอบคุณลักษณะขยะ พร้อมให้คำปรึกษาในทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-27 10:03:19
76
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จ.บึงกาฬ ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-24 15:09:09
77
TCAS 2566 รอบที่ 2 ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-23 16:12:53
78
กำหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-20 20:36:37
79
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.โรงเรียนดงมะไฟวิทยา จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-20 16:34:14
80
นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากประเทศ Serbia เข้าฝึกงาน ณ KUSE ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-08 15:05:47
81
จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ฉบับ E-Book) เดือนมกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-02 11:46:50
82
โครงการค่ายภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ครั้งที่ 17 ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-01 11:26:44
83
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านนาคูพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-02-01 10:55:16
84
80 ปี มก. ประชาสัมพันธ์ / 2023-01-23 13:55:46
85
ขอแสดงความยินดียิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสกร องอาจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์พื้นที่และพัฒนาเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ / 2023-01-23 10:00:27
86
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทวี ผดากาล อ.อาทิตย์ แสงงาม ดร.วีระยุทธ จินะ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทความ ผลงานเรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ประชาสัมพันธ์ / 2023-01-23 09:53:59
87
นางวิภาดา ไชยเชษฐ์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทความ ผลงานเรื่อง ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศห้องปฏิบัติการออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ / 2023-01-23 09:50:58
88
รางวัลดีเด่นผลการประกวดบทความด้านความยั่งยืน 🏆🏆🏆 ประชาสัมพันธ์ / 2023-01-23 09:46:49
89
การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ / 2023-01-10 09:32:50
90
แจ้งกำหนดการส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนากลางภาค ภาคปลาย 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2023-01-10 09:25:19
91
KUSE HNY 2023 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-30 20:41:23
92
พิธี MOU ร่วมกับ บริษัท BS FLY จำกัด  ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-29 14:09:50
93
ขอเชิญเข้าร่วมงาประชุมวิชาการนานาชาติ Bangkok 2023 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-29 09:42:42
94
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-28 14:06:05
95
เสวนาพิเศษ ทิศทางงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-24 09:23:07
96
งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2022 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-24 09:13:49
97
พิธีรับมอบรางวัลผลงานด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-21 11:13:07
98
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมการเสวนาพิเศษ “Future Research on Computer Science and Engineering” 23-12-65 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-21 09:48:10
99
งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-20 14:58:08
100
KUSE เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-19 15:13:51
101
KUSE ขอแสดงความยินดียิ่งด้วยค่ะ 🎉🎉🎉 กับทีม CIS Teams ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-15 17:17:30
102
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.มัธยมวานรนิวาส และร.ร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-15 16:30:25
103
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.คําสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-15 14:22:11
104
รับสมัครผู้อำนวยการสวพ.แห่งมก. ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-15 09:26:58
105
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์  ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-13 10:42:02
106
ประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-11 17:14:41
107
เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่16 ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-08 10:44:12
108
OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-08 10:40:58
109
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Phenotype Robot  ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-08 10:12:25
110
KUSE ยินดีด้อนรับบุคลากรใหม่ของคณะ ดร.ฉัตรปวีณ์ หอมอ่อน ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-07 15:07:41
111
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง 🎉🎉🎉 กับคณบดีใหม่ สศ. และ ศว. ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-07 08:44:15
112
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสกร องอาจ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-12-01 13:56:21
113
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-30 11:28:16
114
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา  ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-30 10:53:47
115
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-30 10:03:04
116
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-30 10:01:42
117
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง 🎉🎉🎉 กับคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 3 ท่าน ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-30 09:46:55
118
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.พังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-28 11:29:35
119
กิจกรรม THAILAND UNIVERSITY EXPO 2022 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-28 10:29:25
120
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.พังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-25 14:53:24
121
KUSE โชว์ผลงานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-25 11:41:09
122
โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-25 10:50:19
123
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.หนองหานวิทยา จ.อุดรธานี  ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-25 09:36:17
124
กิจกรรมประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-23 14:59:28
125
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.กุสุมาลย์วิทยาคม และ รร.ปลาปากวิทยา ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-23 10:36:04
126
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-22 16:00:28
127
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-18 11:49:22
128
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-18 11:13:04
129
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อัญชสา ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-17 16:46:14
130
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.แพรทอง 2 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-17 16:45:20
131
ขอแสดงความยินกับ ผศ.แพรทอง เหลาภา 1 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-17 16:44:30
132
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านม่วงพิทยาคม จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-17 13:25:21
133
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-16 15:24:43
134
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.อุเทนพัฒนา จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-16 09:06:58
135
ขอแสดงความยินดี นายวีรชาติ อักษรศักดิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-14 16:31:22
136
ขอความร่วมมือจำหน่าย สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-14 11:22:56
137
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-11 15:55:25
138
ขอแสดงความยินดี กับ อ.สายฝน จันผกา ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-11 15:34:15
139
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-10 08:55:33
140
นายเศรษฐกร กาเมือง และ นายจามร ดวงกุลสา ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-04 13:25:19
141
ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-04 13:24:45
142
นางวิภาดา ไชยเชษฐ์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-04 13:24:11
143
นางสาวอัญชนิกานต์ นันตะสุข นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศโครงงานด้านความยั่งยืน ประชาสัมพันธ์ / 2022-11-04 13:23:13
144
ขอเชิญร่วมโครงการ และจัดตั้งโรงทาน โครงการกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 มก.ฉกส. ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-31 16:24:23
145
TCAS2566 รอบที่ 1 ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-28 15:16:35
146
แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ นางสาวนุสบา บุสภาค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-18 13:02:12
147
แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ นางสาวนริศรา ศรีล้านคำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-18 13:00:41
148
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-13 09:18:50
149
ขอเผยแพร่รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-11 09:49:33
150
รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-10-11 09:40:38
151
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-29 15:45:37
152
โครงการ CPAll ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-28 09:51:34
153
โครงการ การส่งเสริมทักษะ soft skill ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-26 14:19:21
154
KUCSC ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต “นนทรีอีสานสีทอง” เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ เกษียณอายุการทำงานของบุคลากร มก.ฉกส. ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-20 10:13:04
155
ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-19 16:08:53
156
การรับสมัคร TCAS2566 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-19 09:34:25
157
โครงการศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการกินดี อยู่ดี (Green Economy for Quality of Life 2022)         ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-16 15:06:06
158
กิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  (อ.ชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล) “สานสายใย สายสัมพันธ์ แม้กายห่าง แต่ใจยังผูกพัน มิลืมคืนวัน ร่วมงานกันมา” ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-16 14:20:03
159
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ จ.กาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-12 15:10:44
160
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-12 15:05:55
161
ประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศ​าสตร์​แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-12 10:55:28
162
โครงการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ (สปป.ลาว) ประจําปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-12 10:48:06
163
โครงการทัศนศึกษาดูงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-09 15:02:22
164
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ มก.ฉกส. โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อ.เต่างอย จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-09 14:21:23
165
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-08 13:50:01
166
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต  ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-08 11:23:53
167
โครงการขวัญกำลังพลังนิสิต กิจกรรมแสดงความยินดีกับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-08 10:22:33
168
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูล จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-07 15:51:31
169
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-07 15:33:41
170
พิธี MOU ระหว่าง มก.ฉกส. และ บริษัท เอ็นวิออน จำกัด ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-07 15:13:19
171
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 19 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-06 09:03:45
172
ช่องทางการติดต่อ KUSE TCAS 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-09-05 11:37:10
173
KUSE TCAS 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-30 09:42:46
174
โครงการสานสัมพันธ์ทำบุญช้อป และกีฬาสานสัมพันธ์เครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2565  ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-29 14:23:53
175
โครงการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-29 13:56:02
176
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวว. (ตอนที่ 2)  ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-29 11:58:19
177
วันคล้ายวันสถาปนาครบ 26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-15 15:17:53
178
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-11 09:02:50
179
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-08 13:51:07
180
ทำบุญทอดถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระพุทธไสยาราม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-07 13:33:53
181
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปัญญาประดิษฐ์ให้มีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-07 12:09:07
182
พิธีส่งมอบระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-06 10:34:13
183
งานสู้เหย้า วิดยา & วิศวะ เกษตร 2022 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-04 15:45:12
184
"วันสถาปนาครบรอบ 26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-04 15:34:54
185
การส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-04 09:37:05
186
ICSEC2022 ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-01 18:58:09
187
งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี ประชาสัมพันธ์ / 2022-08-01 10:00:35
188
ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-27 10:45:39
189
โครงการเยี่ยมชมและสัมมนาเครือข่ายวิศวฯ สัญจร ณ สกลนคร (21-22 ก.ค.2565) ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-22 11:14:56
190
TCAS 2566 ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-21 08:09:04
191
นวัตกรรมโครงการที่เกิดจากงานวิจัยทางด้านกัญชา "เครื่องให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ" ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-18 13:19:57
192
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร. แพรทอง เหลาภา ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-05 11:30:50
193
กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเป็นทางการ: จดหมาย อีเมล์ และบทสุนทรพจน์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-07-04 15:40:50
194
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T for BCG) (ครั้งที่ 1) ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-30 08:46:37
195
ทุนการศึกษา Malaysia Technical Cooperation Programme (MTCP) 2022-2023 จากรัฐบาลมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-29 09:49:06
196
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ฯ (Reinventing University) ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-23 11:53:19
197
ยินดีต้อนรับและบุคลากร KUSE เปิดเทอมใหม่ ภาคต้นปีการศึกษา 2565 กับการเรียนการสอยแบบ Online ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-15 14:53:09
198
ยินดีต้อนรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ KU82 ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-14 13:39:11
199
การนำเสนอผลงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-08 15:14:43
200
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประชาสัมพันธ์ / 2022-06-01 10:46:49
201
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-31 18:47:45
202
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาพนักงานของคณะวว.และ รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภาพนักงานของคณะวว. ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-31 16:01:42
203
แสดงความยินดีกับ อ.อธิกา วงค์กวานกลม ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-31 08:55:10
204
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ KU82 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-30 15:36:26
205
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-27 14:52:52
206
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ประจำ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-26 14:44:14
207
เรียนเชิญเข้าร่วม โครงการแข่งขัน "Cabling&Networking Contest"#10 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-26 11:59:51
208
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท โครงการ TAISIT-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-26 11:58:09
209
ขอเผยแพร่รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-25 16:23:24
210
กำหนดการ TCAS 2565 มก ฉกส ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-25 09:44:23
211
การอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอสมัยใหม่ (ONLINE) รุ่นที่ 1 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-24 14:43:28
212
รับสมัครนิสิตใหม่ Tcas4 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-23 10:19:47
213
ยินดีต้อนรับนิสิต ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-19 10:39:38
214
การสอบวัดผลภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ เพื่อจัดชั้นเรียน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกวิทยาเขต ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-17 13:33:41
215
CS - IT รอบ 4 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-17 13:31:15
216
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อยกระดับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ การพัฒนาความคิดเชิงระบบสำหรับการทำงานในองค์กรยุคใหม่ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-11 14:50:05
217
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงงานสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนออนไลน์และการสร้างหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่ฯ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-11 14:26:41
218
ยืนยันสิทธิ์ TCAS2 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-09 15:19:06
219
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 12:16:37
220
แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 11:59:23
221
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบราง RES ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 09:10:26
222
ขอเชิญชวนบุคลกาารเข้าศึกษาต่อระดับ ป เอก มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 09:09:08
223
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเดือน มิย 65 ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 09:07:50
224
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชาสัมพันธ์ / 2022-05-06 09:06:25
225
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี 2565 และส่งมอบอุปกรณ์เก็บสิ่งตรวจ ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-29 14:02:09
226
เปิดรับสมัคร TCAS#3 รอบ Admission 2-12 พ.ค.2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-29 10:21:55
227
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำคณะ ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-29 05:32:12
228
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี 2565 และส่งมอบอุปกรณ์เก็บสิ่งตรวจ ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-28 14:26:22
229
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ พร้อมคณะทำงานวิจัย เนื่องในโอกาสได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-27 09:10:48
230
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงลชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือนมีนาคม 2565 สำหรับสมาชิก ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-21 16:29:37
231
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-19 15:27:17
232
การบรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสารุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 พักเรื่องยุ่งยุ่ง แล้วมุ่งไปสูดออกซิเจนกัน กับ "ป่าในกรุง PTT in the City" ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-19 12:45:31
233
อวยพรเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-12 21:46:49
234
แจ้งหยุดทำการสถานพยาบาล มก.ฉกส.  ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-11 12:40:01
235
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ มก. สู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ออนไลน์) ประชาสัมพันธ์ / 2022-04-05 16:30:18
236
พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2565” ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-31 11:58:32
237
แจ้งการรับเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์ สอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (กอง 2) ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-23 09:12:41
238
กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับการสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-21 16:29:12
239
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-18 09:47:00
240
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-15 10:49:34
241
สารจากอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-15 10:10:58
242
CIS2020 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-15 10:00:24
243
ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-14 09:37:09
244
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงานอาชีพ ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-10 14:30:26
245
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรสัมมนาวิชาการโครงการ Education Next Forum 2022(Online Conference) ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-10 14:26:52
246
KUSE กับรางวัลแข่งขันรถ ECONO ระดับประเทศ ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-07 11:43:54
247
ปฎิทินการดำเนินงานการส่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 มก.ฉกส ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-01 15:20:56
248
แจ้งปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-03-01 15:18:32
249
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUCC2022) ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-25 09:35:56
250
The Asia Joint Conference on Computing (AJCC) ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-25 09:22:23
251
แสดงความยินดีกับบัณฑิต รับปริญญา 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-14 14:31:43
252
ต้อนรับการเยี่ยมชมจากสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-11 16:54:24
253
ขอแจ้งเรื่องการส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่ายประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-11 11:36:18
254
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ท 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 6 และประกาศงดใช้อาคาร 14 ประชาสัมพันธ์ / 2022-02-10 08:36:18
255
จดหมายข่าว เดือนมกราคม 65 ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-31 18:41:24
256
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-24 10:33:43
257
เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำคณะ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-20 14:45:04
258
ประกาศการจองหอพัก ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-19 10:36:48
259
ร่วมมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ 2565 แด่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-17 14:28:45
260
รับสมัครนิสิต ป.โท ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-17 13:45:31
261
รับสมัครนิสิตใหม่ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-10 09:48:42
262
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ดร.เพ็ญศิริ สมพงษ์ ผศ ประชาสัมพันธ์ / 2022-01-07 15:22:09
263
สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๖๔ ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-31 18:14:38
264
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-24 14:11:44
265
กิจกรรม คณบดีพบนิสิตและมอบเกียร์ สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 62 ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-24 10:01:14
266
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ธาตุพนม จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-20 15:51:59
267
รายงานผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการ U2T (คลัสเตอร์ 14 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-20 11:32:33
268
โครงการสรุปสถานการณ์รอบปีและสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-20 10:28:26
269
ยินดีต้อนรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-15 11:48:01
270
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ KU x CPF Young Software Developer Program ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-15 10:23:23
271
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 (13th Science Research Conference, SRC13) ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-09 15:48:48
272
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 3rd Veterinary Technology & Nursing International Seminar” (Animal Health and the Environment) ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-09 15:45:20
273
CISOpenHouse ประชาสัมพันธ์ / 2021-12-03 14:43:30
274
ขอแสดงความยินดี กับ อ.วรัชญ์ ได้ทุน อว. ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-30 09:00:05
275
ขอแสดงความยินดีกับอ.อธิกา ได้ทุน อว. ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-30 08:58:12
276
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ธนวัฒน์ ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-29 21:16:03
277
เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-25 08:11:17
278
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-19 14:52:05
279
Forword Together with KUSE ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-10 14:15:18
280
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 10 ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-04 10:01:47
281
หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์และบุคลากร ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประชาสัมพันธ์ / 2021-11-03 15:39:40
282
โครงการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประมวลผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-21 16:30:20
283
บุคลากรได้รับการคัดเลือก นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ประเภทภาคการศึกษา ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-16 14:42:32
284
บุคลากรได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-15 11:57:35
285
ขอนำส่งประกาศมก.ฉกส. เรื่องแนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการสอน ค่าสมนาคุณ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และะดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มก.ฉกส. ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-14 16:35:48
286
ประกาศวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-14 16:30:30
287
TCAS 2565 รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-14 11:21:58
288
KUSE TCAS 1 ประชาสัมพันธ์ / 2021-10-11 14:55:30
289
U2T cluster14 ประชาสัมพันธ์ / 2021-09-07 10:52:52

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้