ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพรทอง  เหลาภา  อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพรทอง  เหลาภา  อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30:08 Pilasinee Tantachasatid
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพรทอง  เหลาภา   อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพรทอง  เหลาภา  อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพรทอง  เหลาภา 

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานสร้างสรรค์ "นวัตกรรมการปรับปรุงดิน ด้วยดินมีชีวิต (ดินชีวภาพ) และกระบวนการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์" 

โดยได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร


 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้