โครงการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565
เผยแพร่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13:56:02 Pilasinee Tantachasatid

โครงการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565

 

วันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2565 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

จัดโครงการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 
ณ ห้อง 7-411/2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นให้กับนิสิตที่สนใจ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิทยาการปัจจุบัน อันเกี่ยวข้องกับสายอาชีพและเพื่อต่อยอดความถนัดให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนิสิตเอง และกลายเป็นบัณฑิตที่พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต

หัวหน้าโครงการ ดร.ศศิธร สุชัยยะ

 

#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้