AMSCO Open House ณ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด (AMSCO) จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชาสัมพันธ์
AMSCO Open House ณ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด (AMSCO) จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:37:15 Pilasinee Tantachasatid

AMSCO Open House ณ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด (AMSCO) จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 

อ.ดร.ณภสินธุ์  พัฒนากุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผศ.ดร.นัทกาญจน์  ประเสริฐสังข์ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  พานโคกสูง และ อ.ดร.ฉัตรปวีณ์  หอมอ่อน
พร้อมด้วยนิสิตของคณะ จำนวนรวมทั้งสิ้น 15 คน

เข้าร่วมกิจกรรม AMSCO Open House ณ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด (AMSCO) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร 

โดยมีนโยบายส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานจริง เพื่อนำประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนในอนาคต

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้