ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  1. วางนโยบายงานวิจัย ตามแผนงานและแผนของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพด้านงานวิจัย
  2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ รวมทั้งดำเนินงานประชุมวิชาการด้านงานวิจัย
  3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการวิจัย
  4. รวบรวมผลงานวิจัยและจัดทำเว็บไซด์เผยแพร่ผลงานวิจัย
  5. จัดทำสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านการวิจัยเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
  6. บริหารจัดการการดำเนินงานวิจัยของคณะฯ
  7. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวทัศวรรณ ปีคุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • หมายเลขโทรศัพท์: 081-739-1541
  • LINE ID: KUSE0827391541

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้