ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ดร.เพ็ญศิริ สมพงษ์ ผศ

ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ดร.เพ็ญศิริ สมพงษ์ ผศ
เผยแพร่วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 15:22:09 Aunchaleeporn Putla
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ดร.เพ็ญศิริ สมพงษ์ ผศ

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ดร.เพ็ญศิริ สมพงษ์ ผศ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ

ดร.เพ็ญศิริ สมพงษ์


ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

โดยอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้