นิสิต KUSE เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์
นิสิต KUSE เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13:19:21 Pilasinee Tantachasatid

นิสิต KUSE เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี 
(สอบได้ลำดับที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์) 

ในการนี้มีนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน คือ  
นายธนบรรณ  ดอกบัว  และนายมงคล  รัตนวงค์  
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 ซึ่งสอบได้ลำดับที่ 1 ของคณะ 
โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยน 3.87

เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี  ประจำปี พ.ศ.2566 

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้