โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 13

ประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 13
เผยแพร่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:31:22 Pilasinee Tantachasatid

โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 13

โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 1 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 

ซึ่งเป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มงานตามที่ได้รับมอบหมาย ระดมความคิด เสียสละ อดทน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง เพื่อสร้างงานใหม่หรือปรับปรุงงานเก่าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีประสิทธิ์ภาพการใช้งานมากขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นิสิตมีจิตสำนึกที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการทำงาน เพื่อปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำและบุคลิกภาพแก่นิสิตที่ร่วมกิจกรรม เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์และ ศรัทธาแก่สังคม และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้