ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ อาจารย์ ดร.สาวิณี แสงสุริยันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติโชค พรหมณีวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุษมา โชคเพิ่มพูน และคณะฯ

ประชาสัมพันธ์
ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ อาจารย์ ดร.สาวิณี แสงสุริยันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติโชค พรหมณีวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุษมา โชคเพิ่มพูน และคณะฯ
เผยแพร่วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 12:04:12 Pilasinee Tantachasatid
ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ อาจารย์ ดร.สาวิณี แสงสุริยันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติโชค  พรหมณีวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุษมา โชคเพิ่มพูน และคณะฯ

ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ อาจารย์ ดร.สาวิณี แสงสุริยันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติโชค พรหมณีวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุษมา โชคเพิ่มพูน และคณะฯ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้