ICSEC2022

ประชาสัมพันธ์
ICSEC2022
เผยแพร่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 18:58:09 Aunchaleeporn Putla
ICSEC2022

ICSEC2022

Calling for paper ‼️‼️‼️

ขอเรียนเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 26th International Computer Science and Engineering Conference 2022 (ICSEC 2022)

ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (The Institute of Electrical and Electronics Engineers ; IEEE)

�โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะในเวทีระดับมาตรฐานสากล ทั้งยังทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ �ในการพัฒนาประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👇🏻👇🏻👇🏻 https://kuse.csc.ku.ac.th/icsec2022

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering

ลิงก์ภายนอก : https://kuse.csc.ku.ac.th/icsec2022
คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้