การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUCC2022)

ประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUCC2022)
เผยแพร่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:35:56 Aunchaleeporn Putla
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUCC2022)

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUCC2022)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเข้าร่วมนำเสนอบทความ

ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUCC2022)

โดยมีนิสิตจำนวน 4 คนเข้าร่วมนำเสนอ ได้แก่

1. นายอัฟนันทร์ บินฮะ นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4

ชื่อบทความ: แอปพลิเคชันลงเวลาปฏิบัติงานแบบจำกัดพื้นที่ด้วยระบบจีพีเอส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: อ.ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ

2. นายพรชัย สอนสำโรง นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

ชื่อบทความ: การวิเคราะห์แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์เพื่อใช้สำหรับร้านค้าท้องถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: อ.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล และ อ.ดร.บวรรัตน์ ศรีมาน

3. นายหฤทธิ์ ศรีมุกดา นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

ชื่อบทความ: เว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลสภาพอากาศด้วยเทคโนโลยี IoT ภายใน มก.ฉกส.

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว

4. นายนิติภูมิ ใยปางแก้ว นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

ชื่อบทความ: การออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบในการให้อาหารแมวโดยใช้ อุปกรณ์ไอโอทีและเทคนิคการประมวลผลภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: อ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น

5. นายภานุพงศ์ ครุธคำ และ นายพงศกร หอมสมบัติ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2
ชื่อบทความ: การจำแนกประเภทบทความภาษาไทยโดยใช้เทคนิคกระเป๋าคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: อ.ดร.บวรรัตน์ ศรีมาน และ อ.พชระ พฤกษะศรี

ลิงก์ภายนอก : https://kuse.csc.ku.ac.th/article/305
คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้