รางวัลดีเด่นผลการประกวดบทความด้านความยั่งยืน 🏆🏆🏆

ประชาสัมพันธ์
รางวัลดีเด่นผลการประกวดบทความด้านความยั่งยืน 🏆🏆🏆
เผยแพร่วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09:46:49 Pilasinee Tantachasatid
รางวัลดีเด่นผลการประกวดบทความด้านความยั่งยืน 🏆🏆🏆

รางวัลดีเด่นผลการประกวดบทความด้านความยั่งยืน 🏆🏆🏆

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขอแสดงความยินดียิ่งกับ 🎉🎉🎉

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก

ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่นผลการประกวดบทความด้านความยั่งยืน
ประเภทคณาจารย์ บุคลากร ประจำ 2565

ผลงานเรื่อง การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงวันลายเพื่อลดต้นทุนอาหารไก่ไข่


ในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
(The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)


ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
"Theme : Actions toward the low-carbon world" 


จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) 

 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้