KUSE เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์
KUSE เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:06:09 Pilasinee Tantachasatid
KUSE เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปี 2566

KUSE เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 


จัดกิจกรรม KUSE เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปี 2566


เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ได้กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 

ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (อาคาร 7 อาคาร 22 และ อาคาร 14)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์คณะ หลักสูตร ให้แก่นักเรียนและคณะครูที่เดินทางมาเยี่ยมชมงาน 

ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ได้รับทราบข้อมูลการรับสมัครข้อมูลคณะ หลักสูตร รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อไป  


#Dek67 #TCAS67 #TCAS #KU84 
#เกษตรศาสตร์สกลนคร #KUCSC
#KUSECreativeThinkingClub 
#คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
#KUSE #KUSEKUCSC 
#KasetsartUniversityScienceandEngineering

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้