ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:55:33 Tassawan Peekun

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

      ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวบรวมเสนอคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  และจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณ  ภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565  ผู้สนใจสามารถ download แบบฟอร์ม มก.1-67 และเอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ได้ที่  www.planning.ku.ac.th หัวข้อ ข้อเสนอโครงการ Proposal ตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทนา ปานตั้น 029428158

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

10 พ.ย. 2565

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้