กิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  (อ.ชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล) “สานสายใย สายสัมพันธ์ แม้กายห่าง แต่ใจยังผูกพัน มิลืมคืนวัน ร่วมงานกันมา”

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  (อ.ชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล) “สานสายใย สายสัมพันธ์ แม้กายห่าง แต่ใจยังผูกพัน มิลืมคืนวัน ร่วมงานกันมา”
เผยแพร่วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14:20:03 Pilasinee Tantachasatid

กิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  (อ.ชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล) “สานสายใย สายสัมพันธ์ แม้กายห่าง แต่ใจยังผูกพัน มิลืมคืนวัน ร่วมงานกันมา”

 

 

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 - 13.30 น. ณ โถงไทสกล ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงคุณูปการในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความวิระยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นหลัง

 

ทั้งยังเป็นการแสดงมุทิตาจิตเพื่อแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ และเป็นการประกาศคุณงาม  ความดีที่ได้ปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณอายุราชการ


#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering 
 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้