โครงการศึกษาดูงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปี 2566

ประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาดูงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปี 2566
เผยแพร่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:41:42 Pilasinee Tantachasatid

โครงการศึกษาดูงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปี 2566

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

จัดโครงการศึกษาดูงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 
ณ กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)และ บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดีประกอบการเรียนในชั้นเรียนและการหาหัวข้อโครงงาน และเพื่อเปิดโลกทัศน์ต่อตัวนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

 


#KUCSC #KUSE 
#เกษตรศาสตร์สกลนคร 
#KUSEKUCSC 
#KasetsartUniversityScienceandEngineering 
#คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
#เกษตรศาสตร์
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้