กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10:52:17 Pilasinee Tantachasatid

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะ เป็นผู้นำจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมี ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

ซึ่งกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจทางวิทยาศาสตร์และสร้างความประทับใจในการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ได้มีการจัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องกันทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่เยาวชนเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก รวมถึงความสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Kasetsart.Sakonnakhon&set=a.681144667392215

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kucscphoto&set=a.876089343881987
 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้