โครงการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประมวลผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประมวลผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 16:30:20 Pilasinee Tantachasatid

โครงการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประมวลผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ส่งมอบงานใน โครงการ "จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประมวลผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์" ณ ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ศูนย์ดำงธรรมจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ ดร.จารุวัฒน์ ไพใหล
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้