ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 (13th Science Research Conference, SRC13)

ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 (13th Science Research Conference, SRC13)
เผยแพร่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 15:48:48 Tassawan Peekun

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 (13th Science Research Conference, SRC13)

เรียน บุคลากรทุกท่าน

       ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 13 หรือ วิทย์วิจัย 13 (13th Science Research Conference, SRC13) ซึ่งเป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/src13/ (ณ 9 ธ.ค. 2564) หรือตามเอกสารแนบ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

9 ธันวาคม 2564

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้