บุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Computer and Information Science

ข้อมูลภาควิชา
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

อาจารย์สาวิณี แสงสุริยันต์

หัวหน้าภาควิชา

Sawinee Saengsuriyan, PhD
Head of Department

 

นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Pornsak Khwakupan
Computer Technical Officer

 

นายวีรชาติ อักษรศักดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Weerachart Auksornsak
Computer Technical Officer

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้