บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

Civil and Environmental Engineering

ข้อมูลภาควิชา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์วิรัช หิรัญ

หัวหน้าภาควิชา

Assoc.Prof.Wirach Hirun, PhD
Head of Department

 

นายธวัชชัย สัพโส

ช่างเทคนิค

Thawatchai Supaso
Technician

 

นายประเสริฐษา ญาคำ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

Prasertsa Yakham
Professional Civil Engineer

 

นางสาวรุจิรา พลไตร

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

Rujira Pholtrai
Technician

 

นางวิภาดา ไชยเชษฐ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

Wipada Polcharern
Professional Scientist

 

นายศรายุทธ วงค์กวานกลม

นักวิทยาศาสตร์

Sarayuth wongkwanklom
Scientist

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้