KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง 🎉🎉🎉 กับคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 3 ท่าน

ประชาสัมพันธ์
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง 🎉🎉🎉 กับคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 3 ท่าน
เผยแพร่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:46:55 Pilasinee Tantachasatid

KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง 🎉🎉🎉 กับคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 3 ท่าน

ดังนี้

1.ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 8/2565 ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565)

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา 
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้