บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Electrical and Computer Engineering

ข้อมูลภาควิชา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน

หัวหน้าภาควิชา

Asst.Prof.Supalak Sathiracheewin, PhD
Head of Department

 

นายจามร ดวงกุลสา

ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

Jamorn Doungkunsa
Electrician

 

นายทวัตชัย อัยยะรัตน์

วิศวกรไฟฟ้า

Tawatchai Ayyarat
Electrical Engineer

 

นายภาณุวัฒน์ บริบูรณ์

ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

Panuwat Boriboon
Electrician

 

นายอดิศักดิ์ คำมุงคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Adisak Kammungkun
Computer Technical Officer

 

นายอรัญ ประกอบสัญท์

ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

Aran Prakobsant
Professional Electrician

 

นางสาวอุทุมพร บุตรแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Authumporn Butkaew
Computer Technical Officer

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้