พิธีลงนาม MOU กับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 

ประชาสัมพันธ์
พิธีลงนาม MOU กับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 
เผยแพร่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 17:44:05 Pilasinee Tantachasatid

พิธีลงนาม MOU กับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตของคณะฯ 

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายดำรงศักดิ์ วันแอเลาะ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร และคณะ
กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                                 .                           

เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารบริหาร (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ซึ่งเป็นการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum Of Understanding (MOU) การบริจาครถจักรยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 
คือสำนักงานสรรพมิตพื้นที่สกลนคร บริจาครถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน แก่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การศึกษา วิจัย และพัฒนา ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้