ทำเนียบคณบดี

เกี่ยวกับคณะ
ทำเนียบคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
  • 8 มิถุนายน 2543 - 21 ตุลาคม 2545 (ผู้รักษาการ)
  • 22 ตุลาคม 2545 - 21 ตุลาคม 2549 (วาระที่ 1)
  • 22 ตุลาคม 2549 - 19 มีนาคม 2550 (วาระที่ 2)
  • 20 มีนาคม 2550 - 27 สิงหาคม 2550 (ผู้รักษาราชการ)
  • 28 สิงหาคม 2554 - 26 ธันวาคม 2554 (ผู้รักษาราชการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์
  • 28 สิงหาคม 2550 - 27 สิงหาคม 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวัฒน์ พูนวศิน
  • 27 ธันวาคม 2554 - 26 ธันวาคม 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ
  • 27 ธันวาคม 2562 - 26 ธันวาคม 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก
  • 27 ธันวาคม 2558 - 26 ธันวาคม 2562
  • 27 ธันวาคม 2566 - ปัจจุบัน

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้