KUSE ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ร.ร. ภูซางใหญ่วิทยาคม

ประชาสัมพันธ์
KUSE ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ร.ร. ภูซางใหญ่วิทยาคม
เผยแพร่วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 15:40:00 Pilasinee Tantachasatid

KUSE ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ร.ร. ภูซางใหญ่วิทยาคม

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 

ผศ.ดร.จารุวัฒน์ ไพใหล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ผศ.ดร.รุ่งทวี ผดากาล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 
และ ดร. สุทธิเดช ปรีชารัมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 


เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เข้าร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

ร่วมกับหน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 


ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=9481822925192584&id=756067661101531&mibextid=qC1gEa 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้