กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.อุเทนพัฒนา

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.อุเทนพัฒนา
เผยแพร่วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09:56:18 Pilasinee Tantachasatid

กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ ร.ร.อุเทนพัฒนา

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 

ดร.ภักดี คบกลาง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  
ดร.สุภัคนรี สัตตะโส อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

พร้อมด้วยนิสิตตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ร่วมกับหน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน อาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครอง ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้