ยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย โปร่งมณี และ นางสาวรุจิรา พลไตร ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์
ยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย โปร่งมณี และ นางสาวรุจิรา พลไตร ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
เผยแพร่วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 15:37:07 Pilasinee Tantachasatid
ยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย โปร่งมณี และ นางสาวรุจิรา พลไตร  ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย โปร่งมณี และ นางสาวรุจิรา พลไตร ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้