ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ อ.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ อ.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพร่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09:17:33 Pilasinee Tantachasatid
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ  อ.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ อ.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้