โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
เผยแพร่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:50:19 Pilasinee Tantachasatid

โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ ห้องสว่างแดนดิน (7-212) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบโครงสร้างการบริหารงาน ความก้าวหน้า และแนวทางการบริหารงานของคณะฯ วิทยาเขตฯ รวมทั้งของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรก่อนการปฏิบัติงานในภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อความรู้รักสามัคคีของบุคลากรในองค์กรที่จะนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน อย่างมีเอกภาพ 

อันเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานอีกด้วย  

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้