งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2022

ประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2022
เผยแพร่วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09:13:49 Pilasinee Tantachasatid

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2022

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด สกลนคร 

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (The Institute of Electrical and Electronics Engineers ; IEEE) ในการเป็นเจ้าภาพจัด ประชุมวิชาการนานาชาติ The 26th International Computer Science and Engineering Conference 2022 (ICSEC 2022)

ในระหว่างวันพุธที่ 21 ถึงวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
และรูปแบบออนไลน์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะในเวทีระดับมาตรฐานสากล ทั้งยังทำให้เกิดการกระตุ้น
การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลต่อไป 


ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.9074291879279026&type=3&mibextid=ncKXMA

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้