ขอแสดงความยินดียิ่งกับนิสิต 🏆 🏆 🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท

ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดียิ่งกับนิสิต 🏆 🏆 🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท
เผยแพร่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:12:23 Pilasinee Tantachasatid
ขอแสดงความยินดียิ่งกับนิสิต 🏆 🏆 🏆  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท

ขอแสดงความยินดียิ่งกับนิสิต 🏆 🏆 🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดียิ่งกับนิสิต 🏆 🏆 🏆

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท

ได้แก่ผลงาน “โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล KUSE”
ชื่อทีม ธนาคารขยะรีไซเคิล KUSE
โดยนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในหัวข้อ “Happy University"
ประเภทที่ 1 โครงงานด้านความยั่งยืนของนิสิต


 
โดยมีกำหนดการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

จัดโดยคณะทำงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)


#KUCSC #KUSE 
#เกษตรศาสตร์สกลนคร 
#KUSEKUCSC 
#KasetsartUniversityScienceandEngineering 
#คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
#เกษตรศาสตร์

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้