พิธี MOU ร่วมกับ บริษัท BS FLY จำกัด 

ประชาสัมพันธ์
พิธี MOU ร่วมกับ บริษัท BS FLY จำกัด 
เผยแพร่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 14:09:50 Pilasinee Tantachasatid

พิธี MOU ร่วมกับ บริษัท BS FLY จำกัด 


วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก หัวหน้าโครงการวิจัยหนอนแมลงวันลาย และผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum Of Understanding (MOU) ด้านการดำเนินธุรกิจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท BS FLY จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแมลงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างกันของบริษัทและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการของบริษัท เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและประสบการณ์ในการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ส่วนบริษัทมีโรงงานและเครื่องจักรที่มีความพร้อมในการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายและแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมแมลง 

เวลา 11.00 น. ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมี ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณสไกร อินทร์นาง และคุณกรรณิการ์ เก่งนอก กรรมการผู้จัดการ บริษัท BS FLY จำกัด

 

ขอบคุณประมวลภาพกิจกรรมจาก FB ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. KU CSC
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRKUCSC&set=a.9106947686013445
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้