นางวิภาดา ไชยเชษฐ์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทความ ผลงานเรื่อง ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศห้องปฏิบัติการออนไลน์

ประชาสัมพันธ์
นางวิภาดา ไชยเชษฐ์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทความ ผลงานเรื่อง ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศห้องปฏิบัติการออนไลน์
เผยแพร่วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09:50:58 Pilasinee Tantachasatid
นางวิภาดา ไชยเชษฐ์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทความ ผลงานเรื่อง ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศห้องปฏิบัติการออนไลน์

นางวิภาดา ไชยเชษฐ์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทความ ผลงานเรื่อง ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศห้องปฏิบัติการออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดียิ่งกับ 🎉🎉🎉

นางวิภาดา ไชยเชษฐ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทความ

ผลงานเรื่อง ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศห้องปฏิบัติการออนไลน์

ในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
(The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
"Theme : Actions toward the low-carbon world"

จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้