ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท บางกอก อินสตรูเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท PIESAT

ประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท บางกอก อินสตรูเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท PIESAT
เผยแพร่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:24:53 Pilasinee Tantachasatid

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท บางกอก อินสตรูเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท PIESAT


วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม
ดร.ณธกร ทัศนัส หัวหน้าโครงการวิจัยพืชกัญชง-กัญชา
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พร้อมคณะทำงาน 

ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท บางกอก อินสตรูเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท PIESAT Information Technology (Asia) Co.,ltd

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
เป็นตัวแทนวิทยาเขตฯ เข้าร่วมต้อนรับ

ในการเข้าเยี่ยมชมแปลงปลูกวิจัยพืชกัญชง-กัญชา ในบริเวณแปลงปลูกทดลองพื้นที่ 5 ไร่ (การปลูกกลางแจ้ง) 
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องอินทนิลน้ำ อาคารบริหาร (อาคาร 1) 

เพื่อเยี่ยมชมแปลงปลูกวิจัยและทดสอบการบินโดรนเพื่อจัดเก็บข้อมูล และสาธิตการนำเอาเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาแนวทางการวิจัยร่วมกัน

ในการแสวงหาโอกาส และแนวทางเพื่อการวิจัยโดยการนำเอาเทคโนโลยีภาพถ่ายทางดาวเทียมและเทคโนโลยีอื่นเพื่อการสำรวจ การเก็บข้อมูลพืช และพื้นที่ปลูกโดยโดรน รวมทั้งตัวรับสัญญาณต่างๆ เพื่อการประเมินพื้นที่ก่อนการปลูก ทั้งในเรื่องคุณภาพดิน คุณภาพน้ำ ความชื้น ฯลฯ ตลอดจนการพยากรณ์ภูมิอากาศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการปลูกพืชกัญชง-กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นให้ได้ผลผลิตทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ เพื่อเป็นการสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปลูกพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้