KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง 🎉🎉🎉 กับคณบดีใหม่ สศ. และ ศว.

ประชาสัมพันธ์
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง 🎉🎉🎉 กับคณบดีใหม่ สศ. และ ศว.
เผยแพร่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08:44:15 Pilasinee Tantachasatid

KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง 🎉🎉🎉 กับคณบดีใหม่ สศ. และ ศว.

 

 

KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง 🎉🎉🎉


วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 2 ท่าน
ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา 
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้