บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

Mechanical and Manufacturing Engineering

ข้อมูลภาควิชา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม

หัวหน้าภาควิชา

Arthit Sangngam
Head of Department

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ พานโคกสูง

รองหัวหน้าภาควิชา

Asst.Prof.Siriluk Phankhoksoong, PhD
Deputy Head of Department

 

นายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ

วิศวกรเครื่องกล

Jirawat Attaset
Mechanical Engineer

 

นายธนกฤต สุวรรณา

ช่างเทคนิคชำนาญงาน

Tanakit Suwanna
Operational Technician

 

นายธนารัตน์ มั่งสูงเนิน

ช่างเทคนิคชำนาญงาน

Thanarat Mangsongnern
Operational Technician

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้