พิธีรับมอบรางวัลผลงานด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์
พิธีรับมอบรางวัลผลงานด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 11:13:07 Pilasinee Tantachasatid

พิธีรับมอบรางวัลผลงานด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดียิ่งกับบุคลากรและนิสิต
ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565
ในหัวข้อ “Happy & Low-carbon KU”

จำนวน 4 ผลงาน

โดยมีพิธีรับมอบรางวัลในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

พร้อมทั้งการนำเสนอผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมนำเสนอภาคโปสเตอร์
#โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2565

ซึ่ง KUSE เรามี 1 ผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก คือ ผลงานของคุณวนันยา มหาวงศ์วรรณ์ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ ในชื่อผลงาน
“การพัฒนาระบบการให้บริการงานเอกสารของสำนักงานเลขานุการ”

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้