ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เผยแพร่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 14:58:57 Pilasinee Tantachasatid
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ  ดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ

ดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดยอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้