โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2567-2570) และการจัดทำคำรับรองแผนปฏิบัติการ 4 ปีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงาน

ประชาสัมพันธ์
โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2567-2570) และการจัดทำคำรับรองแผนปฏิบัติการ 4 ปีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงาน
เผยแพร่วันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 12:38:51 Pilasinee Tantachasatid

โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2567-2570) และการจัดทำคำรับรองแผนปฏิบัติการ 4 ปีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงาน

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผศ.ดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
และ คุณสุดารัตน์ แจ้งบำรุง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

ได้เข้าร่วมประชุมในภารกิจ ดังนี้
1. รับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ลงนามคำรับรองแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2567-2570) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ 53 ส่วนงาน (สำนัก คณะ สถาบัน) เพื่อนำแผนดังกล่าวไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
3. คำรับรองดังกล่าว จะนำไปใช้ในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของคณบดี ตลอด 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) 
4. ผนึกกำลัง Power of KU ในการร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ ( No Gift Policy)

ใน โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2567-2570)

และการจัดทำคำรับรองแผนปฏิบัติการ 4 ปีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงาน

ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2567

 


#KUSE #BeHappy #BeHealthy
#KUCSC 
#เกษตรศาสตร์สกลนคร #KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering
#คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
#เกษตรศาสตร์
 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้