ต้อนรับการเยี่ยมชมจากสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์
ต้อนรับการเยี่ยมชมจากสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
เผยแพร่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:54:24 Pilasinee Tantachasatid
ต้อนรับการเยี่ยมชมจากสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ต้อนรับการเยี่ยมชมจากสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ

ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3.ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ในโอกาสให้เกียรติมาเยี่ยมชมหน่วยงานเพื่อรับการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกสามัญสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้