ขอแสดงความยินดียิ่งกับ 🏆 🏆 🏆 อาจารย์อัจฉรา นามบุรี รางวัลผลงานดีเด่นประเภทบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร

ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดียิ่งกับ 🏆 🏆 🏆 อาจารย์อัจฉรา นามบุรี รางวัลผลงานดีเด่นประเภทบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร
เผยแพร่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:13:42 Pilasinee Tantachasatid
ขอแสดงความยินดียิ่งกับ  🏆 🏆 🏆  อาจารย์อัจฉรา นามบุรี รางวัลผลงานดีเด่นประเภทบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร

ขอแสดงความยินดียิ่งกับ 🏆 🏆 🏆 อาจารย์อัจฉรา นามบุรี รางวัลผลงานดีเด่นประเภทบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดียิ่งกับ

🏆 🏆 🏆

 

อาจารย์อัจฉรา นามบุรี
รางวัลผลงานดีเด่นประเภทบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร
ได้รับโล่เกียรติคุณและเงินรางงวัล 5,000 บาท

ในหัวข้อ “Happy University@KU"
ชื่อผลงาน เติบโตไปด้วยกัน อย่างยั่งยืน: มก.ฉกส. ชุมชนที่ปลอดภัย และเต็มไปด้วยความสุข
(Together We Thrive: CSC.KU Safe & Bliss Community)
 
โดยมีกำหนดการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

จัดโดยคณะทำงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)


#KUCSC #KUSE 
#เกษตรศาสตร์สกลนคร 
#KUSEKUCSC 
#KasetsartUniversityScienceandEngineering 
#คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
#เกษตรศาสตร์

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้