ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทวี ผดากาล อ.อาทิตย์ แสงงาม ดร.วีระยุทธ จินะ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทความ ผลงานเรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทวี ผดากาล อ.อาทิตย์ แสงงาม ดร.วีระยุทธ จินะ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทความ ผลงานเรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
เผยแพร่วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09:53:59 Pilasinee Tantachasatid
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทวี ผดากาล อ.อาทิตย์ แสงงาม ดร.วีระยุทธ จินะ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทความ ผลงานเรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทวี ผดากาล อ.อาทิตย์ แสงงาม ดร.วีระยุทธ จินะ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทความ ผลงานเรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดียิ่งกับ 🎉🎉🎉

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทวี ผดากาล
อ.อาทิตย์ แสงงาม
ดร.วีระยุทธ จินะ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทความ

ผลงานเรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

โดยความร่วมมือกับคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
(The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
"Theme : Actions toward the low-carbon world"

จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้