ขอแสดงความยินดี ดร.ศศิธร สุชัยยะ เนื่องในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ จำนวน 4 ผลงาน

ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี ดร.ศศิธร สุชัยยะ เนื่องในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ จำนวน 4 ผลงาน
เผยแพร่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:35:44 Pilasinee Tantachasatid

ขอแสดงความยินดี ดร.ศศิธร สุชัยยะ เนื่องในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ จำนวน 4 ผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ 

ดร.ศศิธร สุชัยยะ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และคณะผู้สร้างสรรค์

เนื่องในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ผลงาน ดังนี้

1. “OMR-KL02: ระบบบริหารการจัดการการตรวจข้อสอบแบบปรนัย เวอร์ชัน 2.0”  
ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

2. “KUClass – Logic2Code: ระบบห้องเรียนออนไลน์สำหรับพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์”  
ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

3. “KUSupport: ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน”  
ออกให้ ณ วันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

4. “CompManSys-KL01: ระบบจัดการค่าตอบแทนบุคลากร”  
ออกให้ ณ วันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567


ขอขอบคุณภาพจาก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Computer Science, Kasetsart University - Kamphaeng Saen Campus 
https://www.facebook.com/comsci.ku.kps

 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้