เสวนาพิเศษ ทิศทางงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์
เสวนาพิเศษ ทิศทางงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
เผยแพร่วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09:23:07 Pilasinee Tantachasatid

เสวนาพิเศษ ทิศทางงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

จัดกิจกรรมการเสวนาพิเศษ ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2022 (The 26th International Computer Science and Engineering Conference 2022) 

ณ ห้องระพีสาคริก ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


หัวข้อการเสวนาพิเศษ ทิศทางงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
“Future Research on Computer Science and Engineering”

ผู้เสวนาพิเศษ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้