KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

ประชาสัมพันธ์
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
เผยแพร่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:01:42 Pilasinee Tantachasatid
KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

KUSE ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง 🎉🎉🎉
กับ

 

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 8/2565 ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565)

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้