เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์
เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:11:17 Tassawan Peekun

เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน บุคลากรทุกท่าน

        ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จำนวน 2 ระดับ ได้แก่ 1.การเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ 2.การสร้างนวัตกรรม จำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1.ระบบอาวุธทหารบก 2.ยานยนต์ทางบก 3.พาหนะทางนำ้และสะเทินนำ้สะเทินบก 4.การบิน 5.อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 6.การจัดการทรัพยากรและอื่นๆ 7. หลักการและหลักนิยม 8.ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพ  โดยส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1tMJbFlpucCRbnZKOjF9TF68dVfLTD4RD?usp=sharing ณ 24 พ.ย. 2564

ฝ่ายวิจัยและบริกาวิชาการ

24 พ.ย. 2564

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้