แสดงความยินดีกับ อ.อธิกา วงค์กวานกลม

ประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับ อ.อธิกา วงค์กวานกลม
เผยแพร่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:55:10 Aunchaleeporn Putla
แสดงความยินดีกับ อ.อธิกา วงค์กวานกลม

แสดงความยินดีกับ อ.อธิกา วงค์กวานกลม

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ
อ.อธิกา วงค์กวานกลม
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โดยอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้