ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ มก. สู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ มก. สู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ออนไลน์)
เผยแพร่วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 16:30:18 Aunchaleeporn Putla

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ มก. สู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ออนไลน์)

เรียนอาจารย์ทุกท่าน

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสรา้งสมรรถนะอาจารย์ มก. สู่ความเป็นครูมืออาชีพ (แบบออนไลน์)

  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ฝ่ายวิชาการ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้