การนำเสนอผลการฝึกงานของ Kieu Phuong Thao : นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโครงการ IAESTE ประจำปี 2566 

ประชาสัมพันธ์
การนำเสนอผลการฝึกงานของ Kieu Phuong Thao : นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโครงการ IAESTE ประจำปี 2566 
เผยแพร่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15:24:57 Pilasinee Tantachasatid

การนำเสนอผลการฝึกงานของ Kieu Phuong Thao : นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโครงการ IAESTE ประจำปี 2566 

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวัณธรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 


เข้าร่วมการรับฟังการนำเสนอผลการฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยสมุนไพร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ของ Kieu Phuong Thao นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโครงการ IAESTE ประจำปี 2566 จากประเทศเวียดนาม เรื่อง “STUDY OF PHYTOCHEMICALS IN Amomum biflorum Jack FOR DEVELOPMENT OF SERUM PRODUCTS”

ในการเข้าฝึกงานเป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 23  สิงหาคม 2566

ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สารสำคัญเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในสมุนไพรว่านสาวหลง ตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่ม และอยู่ระหว่างเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติต่อไป 


ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้